Adwokat

Karolina Soroczyńska

Adwokat świadczy usługi prawne w języku bułgarskim i polskim w Bułgarii.

Kacelaria Adwokacka

SOROCZYŃSKA

Regon 181111714

1000 SOFIA  ul. SYBORNA 5 p. 3

Adwokat Karolina Soroczynska

Adwokat, wpisana w Bułgarskim Rejestrze Adwokatów w Sofii SAK nr 1700798210
Tłumacz przysięgły języka polskiego, wpisana w MSZ nr 00249-2
Mediator, wpisana w Bułgarskim Rejestrze Ministerstwia Sprawiedliwości nr 20160715003

Ukończyła studia magisterskie, specjalność Prawo na Uniwersytecie Sofijskim „Św. Kliment Ohridski”.

Ukończyła studia magisterskie, specjalność Finanse w New Bulgarian University.

Zakres obsługi prawnej

 • Prawo cywilne
 • Prawo  obligacyjne
 • Prawo spółek
 • Prawo rodzinne
 • Prawo spadkowe
 • Prawo  ubezpieczeniowe
 • Prawo  pracy
 • Prawie administracyjne
 • Prawo nieruchomości
 • Mediacja
 • Arbitraż

Włada językiem bułgarskim, angielskim i polskim.


RODZAJE
USŁUG

Kancelaria Adwokacka SOROCZYNSKA
Arbitraż i klauzula arbitrażowa
www.court.apv.bg

Obszary działalności

Wysokiej jakości usług prawnych oraz wzajemne zaufanie pomiędzy adwokatem a klientem budują solidny fundament sukcesu i możliwie najlepszych wyników.

Udzielenie porad prawnych, sporządzanie opinii, umów i pism procesowych, opracowywanie projektów aktów prawnych, występowanie przed sądami i urzędami, prowadzenie negocjacji.

PRAWO CYWILNE

PRAWO NIERUCHOMOŚCI

PRAWO MAJĄTKOWE I PRAWO OBLIGACYJNE

PRAWO PRACY

RODZINNE I PRAWO DZIEDZICZENIA

PRAWO UBEZPIECZENIOWE

PRAWO ADMINISTRACYJNE

MEDIACJA

PRAWO
CYWILNE

PRAWO NIERUCHOMOŚCI

Świadczenie pomocy prawnej, ochrona i konsultacje

PRAWO PRACY

ARBITRAŻ

RODZINNE I PRAWO DZIEDZICZENIA

PRAWO UBEZPIECZENIOWE

PRAWO ADMINISTRACYJNE

MEDIACJA

ARBITRAŻ

СТАТИИ

Съгласно приложимото митническо законодателство на Европейския съюз (ЕС) всички стоки, пристигащи от трети страни, когато се въвеждат на митническата територия на Съюза са с митнически статус на несъюзни стоки и, когато са предназначени за потребление на територията на Република България, трябва да се декларират за допускане за свободно обращение и освобождаване за потребление (независимо дали са с хуманитарна цел или не и независимо дали са освободени от заплащане на вносни мита и данък върху добавената стойност (ДДС) или не).

Kontakty

Adwokat Karolina Soroczyńska

Godziny przyjęć:
po wcześniejszym uzgodnieniu spotkania drogą e-mailową lub telefoniczną