Има ли право чужденец да придобие недвижим имот в Република България и какво следва да се направи?

Има ли право чужденец да придобие недвижим имот в Република България и какво следва да се направи? Има ли право чужденец да придобие недвижим имот в Република България и какво…

Continue ReadingИма ли право чужденец да придобие недвижим имот в Република България и какво следва да се направи?
Read more about the article Основни предимства на Дружество с променлив капитал (ДПК)
Photo by Andrea Piacquadio on Pexels.com

Основни предимства на Дружество с променлив капитал (ДПК)

Основни предимства на Дружество с променлив капитал (ДПК) Дружеството с променлив капитал е ново формирование, което е хибридна форма между персонално и капиталово търговско дружество. Ето някои от основните му…

Continue ReadingОсновни предимства на Дружество с променлив капитал (ДПК)

Питате ли се каква е цялостната процедура по внасяне на закупен дървен материал от Република Беларус в Република България с хуманитарна цел?​

Питате ли се каква е цялостната процедура по внасяне на закупен дървен материал от Република Беларус в Република България с хуманитарна цел?​

Continue ReadingПитате ли се каква е цялостната процедура по внасяне на закупен дървен материал от Република Беларус в Република България с хуманитарна цел?​

Каква е правната регламентация за вноса на дървен материал с хуманитарна цел в Република България закупен от страна извън Европейския съюз?​

Съгласно приложимото митническо законодателство на Европейския съюз (ЕС) всички стоки, пристигащи от трети страни, когато се въвеждат на митническата територия на Съюза са с митнически статус на несъюзни стоки и, когато са предназначени за потребление на територията на Република България, трябва да се декларират за допускане за свободно обращение и освобождаване за потребление (независимо дали са с хуманитарна цел или не и независимо дали са освободени от заплащане на вносни мита и данък върху добавената стойност (ДДС) или не).

Continue ReadingКаква е правната регламентация за вноса на дървен материал с хуманитарна цел в Република България закупен от страна извън Европейския съюз?​

Има ли облекчения и по-бърза и улеснена процедура за внасяне в Република България на дървен материал от Църква регистрирана съобразно българското законодателство?​

Регламент (ЕО) № 1186/2009 определя обхвата на стоките, кръга на лицата, изискванията по отношение на съответните стоки, тяхното предназначение, получателите им, начина на използване и условията, при които се допуска освобождаване от заплащане на вносни мита, като в случая, следва да се отбележи, че в Регламент (ЕО) № 1186/2009 няма разпоредби, които да предвиждат освобождаване от вносни мита при допускане за свободно обращение в ЕС на дървен материал за огрев с хуманитарна цел с получател религиозни институции.

Continue ReadingИма ли облекчения и по-бърза и улеснена процедура за внасяне в Република България на дървен материал от Църква регистрирана съобразно българското законодателство?​