Основни предимства на Дружество с променлив капитал (ДПК)

job applicant passing her documents

Дружеството с променлив капитал е ново формирование, което е хибридна форма между персонално и капиталово търговско дружество. Ето някои от основните му предимства:

  • Капиталът на ДПК няма да се обявява в Търговския регистър и Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, а ще се установява в края на финансовата година с приемането на годишния финансов отчет.
  • Минималният размер на един дял може да бъде 0.01 лв., съответно първоначалният капитал на дружеството може да бъде 0,01 лв.
  • Не се налага създаването на набирателна сметка (поради липса на вписан капитал).
  • При внасянето на непарични вноски, за определяне на стойността на непаричната вноска, вещите лица не се назначават от Търговския регистър, а от управителния съвет, съответно от управителя на дружеството.
  • Може да има средносписъчен брой на персонала, по-малък от 50 души и годишен оборот, който не превишава 4 000 000 лв., и/или стойност на активите, която не превишава 4 000 000 лв.
  • Общото събрание може да учреди на наетите от дружеството лица, независимо от вида на договора или на правоотношението, право на придобиване на дялове, което се упражнява само чрез прехвърляне на собствени дялове на дружеството.

В случай, че тази правна форма представлява интерес за Вас или имате още въпроси, не се колебайте, а се свържете с мен на имейл адрес: k.m.sorochinska.lex@gmail.com

Има ли право чужденец да придобие недвижим имот в Република България и какво следва да се направи?

Има ли право чужденец да придобие недвижим имот в Република България и какво следва да се направи? Има ли право ...
job applicant passing her documents

Основни предимства на Дружество с променлив капитал (ДПК)

Основни предимства на Дружество с променлив капитал (ДПК) Дружеството с променлив капитал е ново формирование, което е хибридна форма между ...

Питате ли се каква е цялостната процедура по внасяне на закупен дървен материал от Република Беларус в Република България с хуманитарна цел?​

Питате ли се каква е цялостната процедура по внасяне на закупен дървен материал от Република Беларус в Република България с ...

Каква е правната регламентация за вноса на дървен материал с хуманитарна цел в Република България закупен от страна извън Европейския съюз?​

Каква е правната регламентация за вноса на дървен материал с хуманитарна цел в Република България закупен от страна извън Европейския ...

Има ли облекчения и по-бърза и улеснена процедура за внасяне в Република България на дървен материал от Църква регистрирана съобразно българското законодателство?​

Има ли облекчения и по-бърза и улеснена процедура за внасяне в Република България на дървен материал от Църква регистрирана съобразно ...