Питате ли се каква е цялостната процедура по внасяне на закупен дървен материал от Република Беларус в Република България с хуманитарна цел?

Съгласно чл. 1о, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 765/2006 на Съвета от 18 май 2006 г. относно ограничителни мерки с оглед на положението в Беларус и участието на Беларус в руската агресия срещу Украйна, е в сила забрана за внос в Съюза, пряко или непряко, на посочените в приложение X продукти от дървен материал, с произход или изнесени от Беларус.

В приложение X от Регламент (ЕО) № 765/2006 се съдържат дървен материал и изделия от дървен материал, както и дървени въглища от глава 44 на Комбинираната номенклатура (КН) на ЕС. Забраната включва също закупуването, пряко или непряко, на посочените в приложение X продукти от дървен материал, ако се намират в Беларус или са с произход от Беларус, както и транспортирането, ако са с произход от Беларус или се изнасят от Беларус за която и да е било друга държава.

До 4 юни 2022 г., в съответствие с чл.1о, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 765/2006, забраната се дерогираше за изпълнението на договори, сключени преди 2 март 2022 г., или на допълнителните договори, необходими за изпълнението на такива договори, но към настоящия момент в Регламент (ЕО) № 765/2006 не се съдържат разпоредби, които да предвиждат изключения от забраната по чл. 1о, параграф 1 от регламента, вкл. и поради хуманитарни цели.

Справка за приложимите мерки, в това число мита, при поставяне на стоки под митнически режим допускане за свободно обращение в Република България може да бъде направена по тарифен код и страна на произход чрез базата данни ТАРИК (TARIC – Tarif Integre de la Communaute) на ЕС, която е свободно достъпна на страницата, поддържана от Европейската Комисия в интернет.

Има ли право чужденец да придобие недвижим имот в Република България и какво следва да се направи?

Има ли право чужденец да придобие недвижим имот в Република България и какво следва да се направи? Има ли право ...
job applicant passing her documents

Основни предимства на Дружество с променлив капитал (ДПК)

Основни предимства на Дружество с променлив капитал (ДПК) Дружеството с променлив капитал е ново формирование, което е хибридна форма между ...

Питате ли се каква е цялостната процедура по внасяне на закупен дървен материал от Република Беларус в Република България с хуманитарна цел?​

Питате ли се каква е цялостната процедура по внасяне на закупен дървен материал от Република Беларус в Република България с ...

Каква е правната регламентация за вноса на дървен материал с хуманитарна цел в Република България закупен от страна извън Европейския съюз?​

Каква е правната регламентация за вноса на дървен материал с хуманитарна цел в Република България закупен от страна извън Европейския ...

Има ли облекчения и по-бърза и улеснена процедура за внасяне в Република България на дървен материал от Църква регистрирана съобразно българското законодателство?​

Има ли облекчения и по-бърза и улеснена процедура за внасяне в Република България на дървен материал от Църква регистрирана съобразно ...