Каква е правната регламентация за вноса на дървен материал с хуманитарна цел в Република България закупен от страна извън Европейския съюз?

Съгласно приложимото митническо законодателство на Европейския съюз (ЕС) всички стоки, пристигащи от трети страни, когато се въвеждат на митническата територия на Съюза са с митнически статус на несъюзни стоки и, когато са предназначени за потребление на територията на Република България, трябва да се декларират за допускане за свободно обращение и освобождаване за потребление (независимо дали са с хуманитарна цел или не и независимо дали са освободени от заплащане на вносни мита и данък върху добавената стойност (ДДС) или не).

При допускането за свободно обращение се прилагат мерките на търговската политика, забраните и ограниченията и се изпълняват другите формалности, предвидени при вноса на стоките.

В тази връзка следва да се има предвид, че всички случаи, при които, поради особени обстоятелства се предоставя освобождаване от вносни мита при допускането за свободно обращение на стоки са определени в Регламент (ЕО) № 1186/2009 на Съвета от 16 ноември 2009 година за установяване на система на Общността за митнически освобождавания.

Има ли право чужденец да придобие недвижим имот в Република България и какво следва да се направи?

Има ли право чужденец да придобие недвижим имот в Република България и какво следва да се направи? Има ли право ...
job applicant passing her documents

Основни предимства на Дружество с променлив капитал (ДПК)

Основни предимства на Дружество с променлив капитал (ДПК) Дружеството с променлив капитал е ново формирование, което е хибридна форма между ...

Питате ли се каква е цялостната процедура по внасяне на закупен дървен материал от Република Беларус в Република България с хуманитарна цел?​

Питате ли се каква е цялостната процедура по внасяне на закупен дървен материал от Република Беларус в Република България с ...

Каква е правната регламентация за вноса на дървен материал с хуманитарна цел в Република България закупен от страна извън Европейския съюз?​

Каква е правната регламентация за вноса на дървен материал с хуманитарна цел в Република България закупен от страна извън Европейския ...

Има ли облекчения и по-бърза и улеснена процедура за внасяне в Република България на дървен материал от Църква регистрирана съобразно българското законодателство?​

Има ли облекчения и по-бърза и улеснена процедура за внасяне в Република България на дървен материал от Църква регистрирана съобразно ...