Адвокат

Каролина Сорочинска

Адвокат с полски език в България.

Еднолично адвокатско дружество  СОРОЧИНСКА

БУЛСТАТ: 181111714
гр. София 1000, ул. Съборна № 5, ет. 3

представляващ:

Адвокат Каролина Марек Сорочинска

вписана в САК, № 1700798210

Заклет преводач с полски език, вписана към МВнР, 00249-2 

Медиатор, вписана в

МП, № 20160715003


Магистърска степен по право в Софийски университет „Св.Климент Охридски“.

Магистърска степен по финанси в Нов български университет в София.

Специализирала в областта на:

 • Гражданско право
 • Облигационно право
 • Търговско право
 • Семейно право
 • Наследствено право
 • Застрахователно право
 • Трудово право
 • Административно право
 • Недвижимо имущество
 • Медиация
 • Арбитраж

Владее английски език и полски език.

Сертификати и акредитации:

ВИДОВЕ
УСЛУГИ

сфери на дейност

Висококачествените адвокатски услуги и взаимното доверие между адвокат и клиент изграждат здрава основа за успех и възможно най-добри резултати.

Предоставяне на правни консултации, изготвяне на становища, договори и молби, изготвяне на правни актове, явяване пред съдилища и кантори, водене на преговори.

ГРАЖДАНСКО
ПРАВО

НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО

ВЕЩНО И
ОБЛИГАЦИОННО ПРАВО

ТРУДОВО ПРАВО

СЕМЕЙНО И
НАСЛЕДСТВЕНО ПРАВО

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПРАВО

АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО

МЕДИАЦИЯ

ГРАЖДАНСКО
ПРАВО

НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО

ВЕЩНО И
ОБЛИГАЦИОННО ПРАВО

ТРУДОВО ПРАВО

АРБИТРАЖ

СЕМЕЙНО И
НАСЛЕДСТВЕНО ПРАВО

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПРАВО

АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО

МЕДИАЦИЯ

АРБИТРАЖ

СТАТИИ

Дружеството с променлив капитал е ново формирование, което е хибридна форма между персонално и капиталово търговско дружество. Ето някои от основните му предимства…

контакти

Адвокат Каролина Сорочинска

Приемно време:
След предварителна уговорка по телефон или имейл